Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Archiv za Září 2011

RVP_VT21 Vstupní hodnoty

Než se vůbec pustíme do zavádění nových technologií do výuky, pokusím se analyzovat vstupní hodnoty, které pozoruji na své škole.

  1. Schopnost (nebo neschopnost :-) ) učitele pracovat s novými technologiemi
  2. Technické vybavení školy
  3. Znalosti žáků v oblasti ICT
  4. Dovednosti žáků mimo ICT

Ad 1. Všichni učitelé používají počítač minimálně na úrovni životní nutnosti. Hodně z nich udělalo velké pokroky a nic mě netěší více, než když vidím, že nabyté poznatky využívají v praxi (vyhledávání informací na internetu, email, články z RVP). Pro využívání nových technologií ve výuce však nemají dostatečnou motivaci a většina z nich má technologické znalosti na nejnižší úrovni.

Ad 2. Když už si učitel výuku připraví, narazí často na další problém. Nemůže si být jistý, zda bude k dispozici technické vybavení pro připravené materiály. (Není volná počítačová učebna nebo učebna s projektorem, počítače jsou zastaralé, je jich málo, připojení k internetu pomalé nebo prostě jen vše nefunguje jak má). Učitelé pak raději volí klasické metody výuky.

Ad 3. Při nedostatečné hodinové dotaci (dle RVP 1 h na prvním a 1 h na druhém stupni) mohou být znalosti žáků pro intenzivnější využití ICT nedostatečné. Především u žáků, kteří mají k těmto technologiím omezený přístup i mimo školu.

Ad 4. Žákům chybí z předchozího vzdělávání dovednost čtení s porozuměním, samostatné myšlení, schopnost spolupráce atd.

Řešení? 

Digitální učební materiály produkované učiteli a zaplacené z fondů EU možná nejsou úplně nejlepším řešením, ale určitě je to začátek. Mělo by dojít na další vzdělávání učitelů, poskytnout jim podporu a nakoupit nové technologie. Rozvoj počítačové gramotnosti by měl být úkolem nejen pro učitele informatiky. A bod číslo 4? To je úkol nás všech.

Jsme připraveni? Tak hurá do toho!


RVP_VT21 Můj blog

Nikdy jsem si nemyslele, že si povedu svůj vlastní blog, ale člověk míní a povinnost volá :-) Takže od nynějška se pokusím prezentovat některé své názory, zejména v oblasti moderních vzdělávacích technologií,  k potřebě kurzu Vzdělávací technologie pro 21. století.